Veřená zakázka

RD - Provádění oprav a údržeb naftových topidel

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50500000-0 - Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob a strojního zařízení
Popis:

RD - Provádění oprav a údržeb naftových topidel v letech 2022-2024 dle přílohy č. 1 Závazná cenová nabídka. Tento dokument bude účastníkem vyplněn (žlutě zvýrazněná pole tabulky), podepsán oprávněnou osobou a přiložen k nabídce. Na základě vyplnění přílohy č. 1 Závazná cenová nabídka, účastník dostane nabídkovou cenu s DPH, která je důležitá pro hodnocení výběrového řízení. Součástí zadávací dokumentace je k nahlédnutí i Příloha č. 2 Smluvní vzor, který bude po doplnění údajů zadavatelem použit jako návrh Smlouvy o dílo. V rámci podávání nabídek umožňuje zadavatel uchazečům prohlídku techniky u VÚ 4854 Lipník nad Bečvou. Kontaktní osoba pro provedení prohlídky rtm. Josef Křupala, tel: 731 235 753. Termín a hodinu lze s kontaktní osobou upřesnit minimálně 2 pracovní dny předem. Smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců od nabytí její účinnosti, nebo do vyčerpání finančního limitu. Finanční limit této zakázky je 700.000,- Kč včetně DPH.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.05.2022