Veřená zakázka

RD Přeprava materiálu do 3,5t

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
OstatníAuto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Přeprava a související služby
Auto-moto, doprava ->  Ostatní
CPV kódy:
60100000-9 - Služby silniční dopravy
Popis:

Jedná se o rámcovou dohodu na nákup služby přeprava materiálu detailně popsané v „Podrobné zadávací podmínky k VŘ č. 34660“. Přílohy „Výpočet ceny“, „Návrh rámcové dohody“ a „Podrobné zadávací podmínky k VŘ č. 34660“ stáhněte do PC, tam je vyplňte, ZKONTROLUJTE správnost výsledků a vložte zpět jako přílohy VZ. Řádně vyplněná a PODEPSANÁ příloha „Návrh rámcové dohody“ je nedílnou součástí této VZ. Nesplněním některých částí VZ nebude akceptována nabídka daného uchazeče. Do celkové ceny zahrňte všechny náklady spojené s dodáním do místa plnění -t.j. VZ 2828 Brno (DPH, dopravu do místa určení, atd.). Další náklady nebudou připuštěny. Tato cena nemůže být opravena ani v případě početní chyby. Nabídky budou hodnoceny na základě uchazečem nabízené ceny za splnění kompletní dodávky při dodržení požadavků výběrového řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo, pokud bude mít pochybnost o reálnosti nabídkové ceny, může si v rámci hodnocení nabídek od dodavatele vyžádat zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny (jestliže nebude uchazečem objasněna ve stanovené lhůtě, nebo pokud zdůvodnění zadavatel z objektivních důvodů neuzná, bude taková nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.06.2022