Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

RD - originální cartridge, tonery a příslušenství


Kategorie

Spotřební materiál
Spotřební materiál ->  IT

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
RD - originální cartridge, tonery a příslušenství – bližší specifikace viz. Příloha č. 1. Předmětem této VZMR je uzavření Rámcové dohody do 30. 11. 2021 na dodávky položek uvedených v příloze č.1, která je součástí Rámcové dohody, dále specifikovaná v zadání této VZMR. Nabízené zboží musí splňovat minimální technické požadavky zadavatele na zboží, které jsou v příloze tohoto zadání. Zboží bude dodáno v souladu s podmínkami stanovenými ve smluvním vzoru Rámcové dohody. Každá nabídka musí obsahovat: Podepsaný návrh Rámcové dohody a čestného prohlášení (oprávněnou osobou) musí být součástí nabídky uchazeče včetně vyplněné Přílohy č.1. Návrh Rámcové dohody nevyplňujte! Možnost podepsání dohody: čestné prohlášení návrh Rámcové dohody stáhnout do pc, vytisknout, podepsat, poté naskenovat a vložit elektronicky jako přílohu; nebo podepsat elektronicky a vložit elektronicky zpět jako přílohu. Čestné prohlášení a Návrh Rámcové dohody musí podepsat osoba oprávněna k těmto úkonům, v případě podepsání jinou osobou, musí mít plnou moc (musí být přiložena jako příloha). V případě nepřiložení podepsaného návrhu Rámcové dohody a čestného prohlášení může být uchazeč vyloučen. To samé platí i v případě nepřiložené nebo nevyplněné Přílohy č.1. Z důvodu zákazu změny, oprav či doplňování návrhu rámcové dohody, která je součástí zadávacích podmínek je samotný dokument ve formátu pdf. Tento dokument jste povinni pouze podepsat oprávněnou osobou, v případě zastoupení oprávněné osoby je potřeba tento dokument podpepsat oprávněnou osobou a toto zastoupení doložit. Jiné doplňování u tohoto dokumentu neprovádějte. U vítězného uchazeče budou informace uvedené v jeho Příloze č.1, doplněné do rámcové dohody. Zadavatel si vyhrazuje právo před podpisem smlouvu po formální stránce změnit.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 03.03.2021 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.