Veřená zakázka

RD - opravy, údržba a servis vozidel ŠKODA

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
Dopravní prostředky ->  Osobní
CPV kódy:
50110000-9 - Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim
Popis:

Účelem VZ jsou opravy, údržba a servis vozidel ŠKODA. Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí provádění servisních prací, údržby a opravy podle technických podmínek výrobce v platném znění (dále jen „TP“), ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů dle dílčích objednávek na technice ŠKODA. Objednatel si vyhrazuje právo změny počtů a typů vozidel škoda v závislosti na organizačních změnách v resortu MO. Závazek objednatele za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu. Zadavatel požaduje přiložit kvalifikační dokumenty, jako např. Výpis z obchodního rejstříku, nebo obdobné evidence, nebo kopii dokumentu prokazující kvalifikaci (živnostenské oprávnění pro požadovaný druh služby) Objednatel požaduje vzdálenost provozovny zhotovitele maximálně do 60 kilometrů od VÚ 6624 Bechyně, tj. 49°16´24.988“N, 14°30´5.590“E z důvodu úspory vlastních provozních nákladů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.03.2021