Veřená zakázka

RD - Opravy podvozkové části PRAGA V3S

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
Dopravní prostředky ->  Osobní
CPV kódy:
50114100-8 - Opravy nákladních automobilů
Popis:

Jedná se o a opravy podvozkové části PRAGA V3S na roky 2021-2023 dle popisu v závazné cenové nabídce. V případě nesplnění kvalifikačních požadavků uvedených v souboru Závazná cenová nabídka, se jedná o nekompletní nabídku a zhotovitel bude vyřazen před hodnocením nabídek!!! Zadavatel si vyhrazuje právo k objasnění nebo doplnění údajů přiměřeně ustanovení § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel požaduje vyplnit závaznou cenovou nabídku (kritérium č.1) a vzdálenost ze sídla zadavatele do místa plnění (kritérium č.2). Vzdálenost účastník získá využitím internetového odkazu www.mapy.cz, kde bude zadána adresa ze sídla zadavatele (Dragounská 66, 339 01 Klatovy) do místa plnění (krátká trasa vč. placených úseků). Smlouva bude uzavřena na dobu 24 měsíců od nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání finančního limitu. Doprava techniky do servisu bude realizována prostředky 142. propr. Místo převzetí díla bude z důvodu ověření jakosti díla realizováno v provozovně zhotovitele. Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh musí uchazeč doplnit, podepsat oprávněnou osobou a vrátit zpět jako přílohu. Při zadání části VZ subdodavateli je uchazeč povinen na tuto skutečnost upozornit zadavatele při podání nabídky a na vyzvání zadavatelem zaslat identifikační údaje tohoto subdodavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.06.2021