Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

RD - odvoz a odstranění nebezpečných odpadů


Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
RD - odvoz a odstranění nebezpečných odpadů dle tabulky cenové kalkulace k vyplnění a vložení zpět, další informace viz. příloha Obecné informace pro dodavatele. Předmětem VŘ je odvoz a odstranění nebezpečných a ostatních odpadů u VZ 551240 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč a VZ 551240 Jaroměř, Novoměstská 227, 551 02 Jaroměř-Josefov. Provedení nakládky odpadů v místě plnění vlastními silami. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na převzetí, odvoz a odstranění odpadu a na administrativní práce spojené s provedením služby. Požadavky na dodavatele: 1. Dodavatel služby se okamžikem převzetí odpadů u zadavatele stává jejich vlastníkem 2. Předložení dokladu opravňujícího uchazeče k provádění předmětu zakázky,(formou přílohy do VZ) tj. : - ŽL, výpis z obchodního rejstříku, koncesní listina… - souhlas příslušného Krajského úřadu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů včetně schváleného provozního řádu (musí obsahovat všechny kódy odpadů, které jsou předmětem smlouvy, doplnit v cenové kalkulaci), - souhlas příslušného Krajského úřadu nakládat s odpadem v místě nakládky tzn. Povolení pro kraj Hradec Králové a kraj Pardubice Využití §6, čl. 4, zákona o Veřejných zakázkách č.136/2016 - „Dodavatel je povinen využívat odpad v souladu s principy cirkulární ekonomiky, s ohledem na maximální možnou míru recyklovatelnosti a energetického využití odpadu (způsoby využití odpadu)“. Tuto skutečnost prokáže účastník čestným prohlášením. !!! NÁVRH SMLOUVY NEBO OBJEDNÁVKY ZAŠLE UCHAZEČ ZADAVATELI JIŽ PODEPSANÝ OSOBOU OPRÁVNĚNOU JEDNAT JMÉNEM ČI ZA UCHAZEČE (na základě plné moci) SPOLU SE SVOJI NABÍDKOU!!!!!!! Veškerá komunikace (dotazy) mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá výhradně na portálu elektronického tržiště NEN.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 08.03.2021 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.