Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

RD - odstraňování nebezpečného a ostatního odpadu u VZ 55120 Kostelec nad Labem


Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Závazek dodavatele po celou dobu platnosti a účinnosti této dohody přebírat od zadavatele do svého vlastnictví nebezpečný odpad a ostatní odpad v množství podle požadavku objednatele, druzích podle přílohy č. 1 (cenová nabídka), a na svůj náklad a na své nebezpečí provádět jejich odstranění v souladu s platnými právními předpisy, zejména § 16, odst. 4 zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 383/2001 Sb.“). Okamžikem převzetí a nakládky odpadů od zadavatele v souladu s § 16 odst. 4 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. přecházejí povinnosti původce odpadů v rozsahu § 16 odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. na dodavatele.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 11.02.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.