Veřená zakázka

RD - Odstranění ostatního odpadu u 5.rtr Třebotovice v roce 2022

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je dodávka zboží zhotovení díla, kterým se pro účely této VZMR rozumí odstranění ostatního odpadu u 5. rtr Třebotovice v roce 2022 dále specifikované v zadání této VZMR. Zhotovení díla bude uchazečem realizováno postupně po dílčích plněních v souladu s podmínkami stanovenými ve smluvním vzoru Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této výzvy. Zadavatel nepřipouští variantní řešení

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.10.2022