Veřená zakázka

RD-Nákup spotřebního diagnostického materiálu k provozu ambulantních laboratorních přístrojů k analýze krve pro Vojenský veterinární ústav Hlučín včetně 2 poboček v období od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Spotřební materiál, léky
CPV kódy:
33141625-7 - Diagnostické sady
Popis:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR) na nákup spotřebního diagnostického materiálu k provozu ambulantních laboratorních přístrojů k analýze krve pro Vojenský veterinární ústav Hlučín včetně 2 poboček v období od 1.1.2022 do 31.12.2022. Plnění bude prováděno podle požadavků – vystavených dílčích objednávek zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody (RD) s vítězným uchazečem pro uvedené období. Vítězný dodavatel zajistí v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 jednotlivá dílčí plnění prodejem a distribucí uvedeného sortimentu zboží dle přílohy číslo 2. Předpokládaná výše plnění RD v uvedeném období bude do výše max. 700 000,- Kč s DPH, uvedené výše však nemusí být dosaženo. Požadujeme: 1. Aby rozvoz spotřebního diagnostického materiálu pro Vojenský veterinární ústav Hlučín včetně 2 poboček byl prováděn v režii vítězného účastníka, a to buď vlastním rozvozem, distribuční společnosti anebo poštou. 2. Aby dílčí objednávky byly podepisovány elektronickým podpisem v systému ET NEN – viz. obchodní podmínky, zadavatel požaduje do 3 pracovních dnů od jejich vložení do ET NEN. 3. Uchazeč musí splňovat platné požadavky na distribuci a manipulaci s diagnostickými látkami podle platných norem – viz. návrh RD. Požadavky: Účastník formou příloh ve VZMR (přílohy dodavatele) předloží profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 Z ZVZ 134/2016, odst. 1, odst. 2 pís. a). výpis z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. U §77 pokud nebudou uvedeny požadované písmena z daných odstavců – viz. uvedeno výše (§ 77 odst.1, odst. 2 pís. a), může zadavatel účastníka z VZMR vyloučit. Dále vyplnění cenové nabídky v tabulce – viz. příloha č. 2 – POZOR – zacenit podle návodu pod tabulkou přílohy č. 2. Jako přílohu č. 3 vložit projednaný a případně upravený návrh rámcové dohody, kterou podepíše osoba oprávněná jednat za organizaci účastníka. Je-li účastník VZMR výhradním distributorem požadovaného materiálu pro ČR, předloží v přílohové části Čestné prohlášení o zplnomocnění k zastupování a distribuci dané společnosti pro ČR s vyjádřením, že je jediný zástupcem pověřeným touto činností pro ČR v roce 2022. Požadované přílohy předložit ve formátu PDF. Požadované doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ode dne vyhlášení VZMR. Viz. přílohy č.1-3.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.12.2021

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Dodávka real-time PCR reagencií - část 4 - SARS CoV-2, Influenza A,B, RSV, SARS CoV-2/ Influenza A,B, RSV place Celá Česká republika
Dodávka real-time PCR reagencií - část 3 - Cytomegalovirus (CMV), Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1), Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2), Varicella-Zoster Virus (VZV), Treponema pallidum place Celá Česká republika
Dodávka real-time PCR reagencií - část 5 - Coronavirus 229E, Coronavirus OC43, Coronavirus NL63/HKU1, Human Metapneumovirus A/B, Rhinovirus, Adenovirus, Bocavirus, Parainfluenzavirus 1-4 place Celá Česká republika
Dodávka real-time PCR reagencií - část 1 - Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum place Celá Česká republika
Dodání diagnostických souprav a souvisejícího spotřebního materiálu včetně zapůjčení přístrojového vybavení pro zajištění biochemických a imunochemických vyšetření pro Oddělení klinické biochemie ÚVN place Celá Česká republika
Dodávka real-time PCR reagencií place Celá Česká republika
KŘP Kvk - Nákup antigenních testů place Celá Česká republika
Dodávka činidel pro celogenomovou sekvenaci SARS-CoV-2 včetně vyhodnocení dat place Celá Česká republika
Dodání antigenních testovacích sad place Celá Česká republika
Dodávka antigenních testů na koronavir SARS-Cov-2 (Covid-19) place Celá Česká republika