Veřená zakázka

RD - Nákup originálních tonerů, tiskových válců a hlav

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
42991500-4 - Části strojů pro tisk a vazbu knih
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též "VZMR") je dodávka zboží, kterým se pro účely této VZMR rozumí nákup originálních tonerů, tiskových válců a hlav. Zboží je podrobně specifikováno v zadání této VZMR (soubor „Příloha č. 1 - specifikace a cenová nabídka.xlsx“). Dodávka zboží bude uchazečem realizována na základě "výzev k rámcové dohodě" v souladu s podmínkami stanovenými v návrhu rámcové dohody, který je součástí zadávacích podmínek. Soubory „Návrh rámcové dohody.doc“ a „Příloha č. 1 - specifikace a cenová nabídka.xlsx“ si stáhněte do svého PC, vyplňte požadované údaje a poté oba vyplněné soubory „Příloha č. 1 - specifikace a cenová nabídka.xlsx“ a vyplněný a PODEPSANÝ „Návrh rámcové dohody.doc“ přiložte jako přílohu k Vaší nabídce. S výhercem VŘ bude uzavřena rámcová dohoda pro rok 2021. Souběžně s touto zakázkou je spuštěna i zakázka RD - Nákup alternativních tonerů, tiskových válců a hlav pod číslem N006//21/V00006242. (Podávání stížností uchazečů z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami je možné ve lhůtě 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne vyhlášení VZMR. Podávání stížností uchazečů z důvodu nesouhlasu s postupem při vyhodnocování VZMR je možné ve lhůtě 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne zveřejnění vyhodnocení VZMR.)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.03.2021