Veřená zakázka

RD_Nákup majetku - technické plyny na kalendářní roky 2023-2024 pro VÚ 1825

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
24111000-5 - Vodík, argon, vzácné plyny, dusík a kyslík
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též VZMR) je uzavření rámcové dohody na nákup majetku - "Technické plyny na kalendářní roky 2023 a 2024 pro VÚ 1825", dále specifikované v zadání této VZMR. Dodávka zboží bude vybraným dodavatelem realizovaná v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě, jejíž návrh je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Podáním nabídky dodavatel stvrzuje, že souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany (v aktuálním znění uveřejněny na profilu zadavatele) a že akceptuje zadávací podmínky. Postup podávání nabídek je stanoven provozním řádem elektronického nástroje.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.03.2023