Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

RD-Nákup diagnostického spotřebního materiálu HiMédia k zabezpečení provádění laboratorních veterinárních vyšetření klinických vzorků dle akreditovaných vyšetřovacích postupů na odboru laboratorní diagnostiky u VZ 6848 Hlučín v


Kategorie

OstatníZdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR) na nákup diagnostického spotřebního materiálu HiMédia k zabezpečení provádění laboratorních veterinárních vyšetření klinických vzorků dle akreditovaných vyšetřovacích postupů na odboru laboratorní diagnostiky u VZ 6848 Hlučín v období od podpisu RD do 28.2.2022. Plnění bude prováděno podle požadavků zadavatele – vystavených dílčích objednávek na základě uzavřené rámcové dohody (RD) s vítězným uchazečem pro uvedené období. Vítězný dodavatel zajistí v uvedeném období od podpisu RD do 28.2.2022 jednotlivá dílčí plnění prodejem a distribucí uvedeného sortimentu - viz. příloha číslo 2. Předpokládaná výše plnění RD v uvedeném období bude do výše max. 266 200,- Kč s DPH, uvedené výše však nemusí být dosaženo. Požadujeme: 1. Aby rozvoz diagnostického materiálu pro VZ 6848 Hlučín byl prováděn režii vítězného účastníka, a to buď distribuční společnosti anebo poštou. 2. Aby dílčí objednávky byly podepisovány elektronickým podpisem v systému ET NEN – viz. obchodní podmínky, zadavatel požaduje do 5 pracovních dnů od jejich vložení do ET. 3. Uchazeč musí splňovat platné požadavky na distribuci a manipulaci s diagnostickými látkami podle platných norem – viz. návrh RD. Požadavky: Účastník formou příloh ve VZMR (přílohy dodavatele) předloží profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 Z ZVZ 134/2016, odst. 1, odst. 2 pís. a). výpis z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. U §77 pokud nebudou uvedeny požadované písmena z daných odstavců – viz. uvedeno výše (§ 77 odst.1, odst. 2 pís. a), může zadavatel účastníka z VZMR vyloučit. Dále vyplnění cenové nabídky v tabulce – viz. příloha č. 2 – POZOR – zacenit podle návodu pod tabulkou přílohy č. 2. Jako přílohu č. 3 vložit projednaný a případně upravený návrh rámcové dohody, kterou podepíše osoba oprávněná jednat za organizaci účastníka. Je-li účastník VZMR výhradním distributorem požadovaného materiálu pro ČR, předloží v přílohové části Čestné prohlášení o zplnomocnění k zastupování a distribuci dané společnosti pro ČR s vyjádřením, že je jediný zástupcem pověřeným touto činností pro ČR v roce 2021. Požadované přílohy předložit ve formátu PDF. Požadované doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ode dne vyhlášení VZMR. Viz. přílohy č.1-3.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 25.02.2021 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.