Veřená zakázka

RD-Nákup antibiotických disků a diagnostického spotřebního materiálu k zabezpečení odboru laboratorní diagnostiky u VZ 6848 Hlučín v období od 1.5.2021 do 30.4.2022.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální službyOstatní
Zdravotnictví, sociální služby ->  Ostatní
CPV kódy:
33694000-1 - Diagnostika
Popis:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR) RD-Nákup antibiotických disků a diagnostického spotřebního materiálu k zabezpečení odboru laboratorní diagnostiky u VZ 6848 Hlučín v období od 1.5.2021 do 30.4.2022. Plnění bude prováděno podle požadavků zadavatele – vystavených dílčích objednávek na základě uzavřené rámcové dohody (RD) s vítězným uchazečem pro uvedené období. Vítězný dodavatel zajistí v uvedeném období od 1.5.2021 do 30.4.2022 jednotlivá dílčí plnění prodejem a distribucí uvedeného sortimentu - viz. příloha číslo 2. Předpokládaná výše plnění RD v uvedeném období bude do výše max. 60 000,- Kč s DPH, uvedené výše však nemusí být dosaženo. Požadujeme: 1. Aby rozvoz diagnostického materiálu pro VZ 6848 Hlučín byl prováděn režii vítězného účastníka, a to buď distribuční společnosti anebo poštou. 2. Aby dílčí objednávky byly podepisovány elektronickým podpisem v systému ET NEN – viz. obchodní podmínky, zadavatel požaduje do 5 pracovních dnů od jejich vložení do ET. 3. Uchazeč musí splňovat platné požadavky na distribuci a manipulaci s diagnostickými látkami podle platných norem – viz. návrh RD. Požadavky: Účastník formou příloh ve VZMR (přílohy dodavatele) předloží profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 Z ZVZ 134/2016, odst. 1, odst. 2 pís. a). výpis z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. U §77 pokud nebudou uvedeny požadované písmena z daných odstavců – viz. uvedeno výše (§ 77 odst.1, odst. 2 pís. a), může zadavatel účastníka z VZMR vyloučit. Dále vyplnění cenové nabídky v tabulce – viz. příloha č. 2 – POZOR – zacenit podle návodu pod tabulkou přílohy č. 2. Jako přílohu č. 3 vložit projednaný a případně upravený návrh rámcové dohody, kterou podepíše osoba oprávněná jednat za organizaci účastníka. Je-li účastník VZMR výhradním distributorem požadovaného materiálu pro ČR, předloží v přílohové části Čestné prohlášení o zplnomocnění k zastupování a distribuci dané společnosti pro ČR s vyjádřením, že je jediný zástupcem pověřeným touto činností pro ČR v roce 2021. Požadované přílohy předložit ve formátu PDF. Požadované doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ode dne vyhlášení VZMR. Viz. přílohy č.1-3.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.04.2021