Veřená zakázka

RD na repase startérů a alternátorů

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50116600-7 - Opravy a údržba startérů a spouštěčů motoru
Popis:

Účelem VZ je provádění repasí startérů a alternátorů vojenské techniky. Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí provedení repase startérů a alternátorů na vojenské technice podle technických podmínek výrobce v platném znění (dále jen „TP“), ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů dle jednotlivých dílčích objednávek na předem blíže neurčené množství startérů a alternátorů k technice viz. Návrh smlouvy a Cenová nabídka. Závazek objednatele za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu. Objednatel požaduje přiložit kvalifikační dokumenty, jako např. Výpis z obchodního rejstříku, nebo obdobné evidence, nebo kopii dokumentu prokazující kvalifikaci (živnostenské oprávnění pro požadovaný druh služby), doplnit a podepsat návrh smlouvy a vyplnit cenovou nabídku. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 24 měsíců od podpisu dohody. Objednatel požaduje co nejkratší vzdálenost provozovny zhotovitele od VÚ 6624 Bechyně, tj. 49°16´24.988“N, 14°30´5.590“E z důvodu úspory vlastních provozních nákladů.(20% váhy hodnocení zakázky)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.10.2021