Veřená zakázka

RD na opravy a servis vozidel VW

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
CPV kódy:
50112000-3 - Opravy a údržba automobilů
Popis:

Účelem VZ je zabezpečení oprav a servisu vozidel VW. Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí zabezpečení oprav a servisu vozidel VW u 15. ženijního pluku z důvodu zachování jejich provozuschopnosti. Závazek objednatele za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu. Objednatel požaduje co nejkratší vzdálenost provozovny zhotovitele od VÚ 6624 Bechyně, tj. 49°16´24.988“N, 14°30´5.590“E z důvodu úspory vlastních provozních nákladů. Objednatel požaduje přiložit oprávnění k opravárenské činnosti-kvalifikační dokumenty, jako např. Výpis z obchodního rejstříku, nebo obdobné evidence, nebo kopii dokumentu prokazující kvalifikaci (živnostenské oprávnění pro požadovaný druh služby atd.), řádně vyplněnou a překontrolovanou cenovou nabídku (žádáme o kontrolu správnosti výpočtu) a řádně doplněný a podepsaný návrh dohody nebo smlouvy – oba dokumenty jsou přílohou VZ. Jste-li zaměstnavatelem zaměstnávajícím více jak 50 % osob se zdravotním postižením a máte oprávnění poskytovat náhradní plnění, prosíme Vás o rezervaci tohoto plnění. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 24 měsíců, nebo vyčerpáním finančního limitu. V případě podepsání centrální smlouvy uzavřené ze strany MO ČR, bude tato dohoda jednostranně vypovězena – viz. návrh rámcové dohody. Podáním nabídky firma souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy. Vítězná firma musí mít na daňovém portálu ministerstva financí zveřejněný bankovní účet, na který bude prováděna bezhotovostní platba. Stížnost z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami nebo postupem při vyhodnocování veřejných zakázek musí být doručena do 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne vyhlášení veřejné zakázky a do 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne zveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky. Zadávající si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek, zrušit zadávací postup až do okamžiku uzavření smlouvy, nevrátit účastníkům podané nabídky obdržené v rámci zadávacího postupu a neposkytnout náhrady nákladů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.03.2024