Veřená zakázka

RD na opravy a servis vozidel FIAT Talento a Doblo

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
CPV kódy:
50112000-3 - Opravy a údržba automobilů
Popis:

Účelem VZ je zabezpečení trvalé provozuschopnosti techniky u 15. žp. Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí zabezpečení provedení servisních prací, údržby a opravy podle technických podmínek výrobce vozidla v platném znění (dále jen „TP“), ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů na základě výzev k rámcové dohodě o dílo (dále jen „Výzva k RD“) na vozidlech FIAT Talento a Doblo. Objednatel si vyhrazuje právo změny počtu a typů techniky v závislosti na organizačních změnách v resortu MO. Závazek objednatele za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu. Objednatel požaduje vzdálenost provozovny zhotovitele maximálně do 60 kilometrů od VÚ 6624 Bechyně, tj. 49°16´24.988“N, 14°30´5.590“E z důvodu úspory vlastních provozních nákladů. Objednatel požaduje přiložit oprávnění k opravárenské činnosti-kvalifikační dokumenty, jako např. Výpis z obchodního rejstříku, nebo obdobné evidence, nebo kopii dokumentu prokazující kvalifikaci (živnostenské oprávnění pro požadovaný druh služby atd.), řádně vyplněnou a překontrolovanou cenovou nabídku a řádně doplněný a podepsaný návrh dohody nebo smlouvy – oba dokumenty jsou přílohou VZ. Jste-li zaměstnavatelem zaměstnávajícím více jak 50 % osob se zdravotním postižením a máte oprávnění poskytovat náhradní plnění, prosíme Vás o rezervaci tohoto plnění. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 24 měsíců, nebo vyčerpáním finančního limitu. V případě podepsání centrální smlouvy uzavřené ze strany MO ČR, bude tato dohoda jednostranně vypovězena – viz. návrh rámcové dohody.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.03.2023