Veřená zakázka

RD - chemicá světla

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
24960000-1 - Různé chemické výrobky
Popis:

Jedná se o RÁMCOVOU DOHODU na nákup chemických světel v počtech a typech dle přílohy č. 1 – tabulka + specifikace. Z důvodu objektivního hodnocení POŽADUJEME DOLOŽIT platný odkaz na www.stránky , popis, produktový list atd. vámi nabízeného sortimentu. Nákup bude realizován formou výzev k poskytnutí plnění v roce 2022 – 2023 – viz návrh Rámcové dohody. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na období 12 měsíců od podpisu smlouvy nebo do vyčerpání celkové částky - tento finanční objem nemusí být ze strany kupujícího naplněn. Řádně vyplněný a PODEPSANÝ NÁVRH RÁMCOVÉ smlouvy je nedílnou součástí této VZ. Nesplnění některých částí VZ nebude akceptována nabídka daného uchazeče. Do celkové ceny zahrňte všechny náklady spojené S DODÁNÍM DO MÍSTA PLNĚNÍ -t.j. VÚ 6624 Bechyně (DPH, dopravu do místa určení,atd.). Další náklady nebudou připuštěny. Tato cena nemůže být opravena ani v případě početní chyby. ŘÁDNĚ PŘEKONTROLUJTE SPRÁVNOST VÝPOČTŮ A IDENTICKOU HODNOTU nabídky, tabulky a návrhu smlouvy Nabídky budou hodnoceny na základě uchazečem nabízené ceny ZA SPLNĚNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ KOMPLETNÍ DODÁVKY PŘI DODRŽENÍ POŽADAVKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÁMI PŘEDLOŽENÉ CENOVÉ NABÍDKY. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne do 14 pracovních dní od ukončení podávání nabídek. Vítězný dodavatel bude osloven do 14 pracovních dní od vyhodnocení. Doba pro možnost odvolání proti vyhlášení vítěze poptávkového řízení- 3 pracovní dny.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.10.2022