Veřená zakázka

RD - běžné opravy a servisní prohlídky autobusů značky KAROSA, IVECO 2021-30.4.2022

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50113000-0 - Opravy a údržba autobusů
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je poskytování služeb, kterými se pro účely této VZMR rozumí opravy, servisní prohlídky, ME + TK, odtah a asistenční služby autobusů značky KAROSA, IVECO a BOVA. Dále specifikované v zadání a příloze č. 1 této VZMR. S vítězným účastníkem bude uzavřena rámcová dohoda (dále "RD") na požadované služby od podpisu smlouvy do 30.4.2022. Poskytování služeb bude realizováno postupně po dílčích plněních v souladu s podmínkami stanovenými v návrhu RD. Uchazeč vyplní RD a tabulku na zpracování nabídkové ceny, které tvoří přílohy č. 1 této výzvy (viz. pasáž „El.komunikace/Dokumenty a přílohy“). Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.05.2021