Veřená zakázka

Rašelina a.s. - Výstavba nádrží

Číslo ve věstníku:
Z2021-014311
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je úprava odtokových poměrů - vodního režimu krajiny - zadržení vody v krajině v prostoru po těžbě rašeliny v k.ú. Světlík, a to výstavba nádrží Velký rybník a Svánkov. Realizován bude SO 01 a SO 02 - nádrž Velký rybník a nádrž Svánkov: SO 01 NÁDRŽ „VELKÝ RYBNÍK“ SO 01.1 HRÁZ SO 01.2 VÝPUST SO 01.3 PLÁŇ SO 01.4 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV SO 01.5 TERÉNNÍ ÚPRAVY SO 01.6 NAPÁJECÍ OBJEKT SO 02 NÁDRŽ „SVÁNKOV“ SO 02.1 HRÁZ SO 02.2 VÝPUST SO 02.3 PLÁŇ SO 02.4 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV SO 02.5 NAPÁJECÍ OBJEKT, ZÁCHYTNÝ PŘÍKOP Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace - stavební objekt SO 01 a SO 02.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  24.05.2021