Veřená zakázka

Rámcová dohoda - Nátěry stojanů a technologie na ČS EuroOil

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
45440000-3 - Sklenářské, malířské a natěračské práce
Popis:

Předmětem zakázky, tj. každé její části dle níže uvedeného, je uzavření rámcové dohody o dílo s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky (dále také jako „dílo“), jejichž Opravami nátěrů se rozumí veškeré v úvahu připadající opravy protikorozních nátěrů a korozních poškození výdejních stojanů nebo jejich částí (zejména opravy poškozených částí stojanů), ocelových konstrukcí /atik, sloupů/ a dále ostatních prací nebo výkonů k provedení takové opravy a úpravy nezbytných, vše dle konkrétních potřeb zadavatele s tím, že součástí předmětu plnění dílčí zakázky na realizaci konkrétní opravy nátěrů výdejních stojanů může být, kromě vlastního provedení stavebních prací a výkonů potřebných k opravě nátěrů výdejních stojanů, rovněž dodání materiálu potřebného k takové opravě vybraným uchazečem

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.12.2021