Veřená zakázka

Rámcová dohoda na zajištění statických posudků a konzultačních služeb statika

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71500000-3 - Služby ve stavebnictví
Popis:

Veřejná zakázka bude rozdělena na dvě části viz text dále. Předmětem 1. části Veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění statických posudků a konzultačních služeb statika v oblasti střešních instalací fotovoltaických elektráren“ je uzavření Rámcové dohody na poskytování služeb statika, zejména poskytování poradenství (konzultace a návrh optimálního řešení, včetně kompletního zpracování statického posudku) v oblasti statiky dle konkrétních požadavků zadavatele v oblasti instalace střešních fotovoltaických panelů. Zadavatel uvádí, že součástí posudku bude zejména: statické zhodnocení vhodného umístění FVE na střeše stávajících budov a jejich celkové zatížení, vypracování statického posouzení únosnosti stávající střešní konstrukce bytových, administrativních a průmyslových budov (ploché, sedlové střechy), které budou zatíženy FVE panely a jejich příslušenstvím, vypracovaný posudek musí zohlednit i krátkodobé zatížení střechy v průběhu výstavby včetně váhového rozložení materiálu (palet) s jejich maximálním možným zatíženým na stropní desku a střešní souvrství (kg/m^2), k standardnímu statickému výpočtu (kN/m^2) bude také součástí přepočet maximálního zatížení střešního pláště v jednotkách (kg/m^2), v případě, že Dodavatel nebude schopen zajistit projektovou dokumentaci objektu (např. u provedených rekonstrukcí střešního pláště nebo budov bez dohledané dokumentace), je poté Poskytovatel povinen provést místní šetření za účelem zjištění aktuálního stavu střešní skladby a veškeré činnosti s tímto spojené včetně průzkumných sond, součástí statického posudku bude nákres rozmístění palet, a další výše nespecifikované prvky nezbytné k realizaci Služeb. Předmětem 2. části Veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění statických posudků a konzultačních služeb statika v oblasti kovových nosných či jiných konstrukcí“ je uzavření Rámcové dohody na poskytování služeb statika, zejména poskytování poradenství (konzultace a návrh optimálního řešení, včetně kompletního zpracování statického posudku) v oblasti statiky dle konkrétních požadavků zadavatele v oblasti kovových (ev. dřevěných či jiných) konstrukcí ve smyslu stožárů veřejného osvětlení, nosných konstrukcí elektrozařízení, návrhu základů konstrukcí či jiného připevnění, světelného signalizačního zařízení apod. Zadavatel uvádí, že součástí posudku bude zejména: a. provedení statického posouzení základové konstrukce stožáru veřejného osvětlení (železobeton, přírubové základy), b. provedení statického výpočtu stožárů (zejména veřejného osvětlení kruhového, hraněného průřezu) z pohledu zatížení na něm umístěného zařízení, c. posouzení nosných konstrukcí pro uchycení svítidla či jiného zařízení, které může být upevněno například na zeď nebo jiné konstrukce, popř. návrh, d. součástí statických výpočtů bude také dodání technické zprávy. V návrhu musí být zohledněn typ, umístění, výška stožáru (konstrukce) a požadované rozměry základové konstrukce v návaznosti na konkrétní situaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  03.04.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  28.06.2024