Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na provádění přezouvání, vyvažování kol a opravy pneumatik na vozidlech VÚ 2120 Pardubice.


Kategorie

Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Jedná se o výběrové řízení na uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem na provádění přezouvání a oprav pneumatik v délce trvání 36 měsíců dle Přílohy 1 této výzvy, nebo po vyčerpání přiděleného finančního limitu 135 000,00 Kč s DPH. V případě technických dotazů kontaktujte rtm. Pavla Rozkovce tel. 728 186 386. Seznam požadovaných úkonů a bližší specifikace viz Ceník poptávaných úkonů ( Příloha 1). Vyplněný návrh Rámcové dohody spolu s vyplněnou přílohou 1 musí být přiloženy k cenové nabídce uchazeče při podání nabídky! Nabídka, bez řádně vyplněné přílohy a jednatelem společnosti podepsaným návrhem rámcové dohody nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Do vaší celkové nabídkové ceny započítejte veškeré výdaje spojené s prováděním služby, nabídnutá cena bude cenou konečnou a neměnnou. Nabídka, bez řádně vyplněné a statutárním orgánem podepsané rámcové dohody nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Součástí vaší nabídky musí být též výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku ve formátu PDF který nesmí být starší 90 dnů ke dni spuštění zakázky. Zakázka je brána vždy jako jeden celek, vaše nabídka musí obsahovat všechny položky z přílohy 1, v případě neuvedení ceny byť jediné položky je považována za neúplnou a uchazeč bude vyřazen. Zadavatel VÚ 2120 Pardubice, Semtín 188, 530 02 Pardubice bude požadovat provádění dílčích plnění dohody v pracovních dnech. Jednotlivá dílčí plnění budou realizována na základě Výzvy k dílčímu plnění cestou NEN. Dopravu do místa plnění služby a zpět zabezpečí na své náklady VÚ 2120 Pardubice. Automatický způsob hodnocení nabídek cestou NEN. Vítězí nejnižší nabídka při dodržení zadávacích podmínek. V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena a vyhlášena znovu.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 31.03.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.