Veřená zakázka

Rámcová dohoda na potápěčské práce pro roky 2023 a 2024

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
98363000-5 - Potápěčské služby
Popis:

Předmětem plnění jsou potápěčské práce (průzkum a opravy) prováděné na vodních dílech ve správě Povodí Ohře, s.p., jejichž součástí je také provedení stavebních prací a případně dodávek, jež jsou nezbytné ke splnění předmětu díla.

Rámcová dohoda (dále „Dohoda“) upravuje podmínky pro zadávání jednotlivých veřejných zakázek a jejich plnění na základě opakujících se dílčích smluv o dílo (dále „Prováděcí smlouvy“) po dobu platnosti Dohody. Jedná se o rámcovou dohodu bez obnovení soutěže, tzn. že zadavatel oslovuje vybraného dodavatele napřímo k dílčímu plnění zakázky. Specifikace plnění je vymezena v Dohodě v příloze č. 1 - Ceník potápěčských prací.

Rámcový předmět plnění veřejných zakázek, které mají být zadány na základě Dohody je vymezen následovně:
• Potápěčské práce prováděné nad hladinou – servisní
• Potápěčské práce prováděné pod hladinou do 13 m
• Potápěčské práce prováděné pod hladinou 13 - 40 m
• Potápěčské práce prováděné pod hladinou nad 40 m
• Zajištění speciální potápěčské techniky používané pod hladinou
• Další práce, služby a dodávky nezbytné pro provedení díla

Předpokládaný rozsah potápěčských prací pro zadavatele za jeden kalendářní rok činí cca 70 dní potápěčských prací. Odhad je pouze orientační a je odvozen na základě výkonu potápěčských prací z předchozích let.

V období platnosti rámcové dohody bude zadavatel zasílat dodavateli (e-mailem na kontaktní adresu uvedenou v rámcové dohodě) písemné výzvy (tj. objednávky) k výkonu potápěčských prací.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.02.2023