Veřená zakázka

Rámcová dohoda na dodávky tonerů/inkoustových náplní pro UHK na roky 2024-2026

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Spotřební materiál
Spotřební materiál ->  IT
CPV kódy:
30125120-8 - Tonery pro fotokopírovací stroje
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky tonerů/inkoustových náplní pro předem identifikovaná zařízení Zadavatele, a sice dodávané na základě rámcové dohody po dobu 24 měsíců.
Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním uchazečem, účinná k 01. 03. 2024.

Seznam tonerů/ inkoustových náplní je uveden v příloze č. 3 této Výzvy (Specifikace položek k odběru), která je její nedílnou součástí. Množství je stanoveno na základě odběrů v letech 2023, 2024 a případných předpokládaných změn v době plnění předmětu veřejné zakázky.
Příloha č. 3 obsahuje 2 listy - v prvním je tabulka, do níž uchazeč vepíše nabídkové jednotkové ceny každé požadované položky (1 - Položky k nacenění). Ve druhém listě (2 - Přehled tiskáren a tonerů) je pro informaci celkový přehled jak poptávaných tonerů/inkoustových náplní, tak i seznam tiskáren, pro něž se budou pořizovat.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.02.2024