Veřená zakázka

Rámcová dohoda na dodávky monitorů pro ČNB II

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
ITZdravotnictví, sociální služby
IT ->  HW a příslušenství
Zdravotnictví, sociální služby ->  Přístroje Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
33195100-4 - Monitory
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 2 let nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 246 833 EUR bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve (dále též jen „Rámcová dohoda“).

Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Jednotlivé veřejné zakázky tudíž budou zadávány na základě Rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky Rámcové dohody dle § 134 odst. 1 zákona. V souladu s ustanovením § 132 odst. 4 zákona budou veškeré podmínky plnění veřejné zakázky (tj. včetně postupu zadávání jednotlivých veřejných zakázek) obsaženy v Rámcové dohodě, jejíž závazný obsah je přílohou č. 1 ZD – „Návrh rámcové dohody“ (dále též jen „Návrh rámcové dohody“).

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky monitorů dle bližší specifikace uvedené v Návrhu rámcové dohody.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.03.2024