Veřená zakázka

Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb pro Univerzitu Hradec Králové na roky 2022 – 2023

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Spotřební materiál
Spotřební materiál ->  Kancelář
CPV kódy:
30192000-1 - Kancelářské potřeby
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb, a sice dodávané na základě rámcové dohody po dobu 14 měsíců od její účinnosti NEBO do odebrání takového celkového množství položek dle smlouvy, které svou celkovou cenou dosáhly cenového maxima 2 mil Kč bez DPH. Při dosažení tohoto cenového stropu Dodavatel není oprávněn vyřizovat i příp. další doručené objednávky od objednatele.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním uchazečem.

Seznam kancelářských potřeb je uveden v příloze č. 1 této Výzvy (Specifikace položek k odběru), která je její nedílnou součástí. Množství je stanoveno na základě odběrů v letech 2020 - 2022 a případných předpokládaných změn v době plnění předmětu veřejné zakázky. Uchazeč vyplní/nacení všechny položky této přílohy.

Zadavatel konstatuje a požaduje, že tato zakázka je vyhrazena jen určitým dodavatelům, a sice takovým, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.09.2022