Veřená zakázka

Rámcová dohoda na dodávky kancelářské výpočetní techniky 2

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  HW a příslušenství
CPV kódy:
30200000-1 - Počítače
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářské výpočetní techniky a jejich periferií na základě rámcové dohody s konkrétně vymezenými podmínkami plnění po dobu 12 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu 1 997 000,- Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Technická specifikace produktů, které budou předmětem plnění jednotlivých dodávek zadávaných na základě rámcové dohody, je uvedena v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Tato technická specifikace, kterou dodavatel v rámci předložení nabídky doplní o skutečné parametry nabízeného zboží, bude současně Přílohou č. 1 návrhu rámcové dohody o dodávkách kancelářské výpočetní techniky.

Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona uzavření rámcové dohody s jediným dodavatelem, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé dodávky kancelářské výpočetní techniky včetně jeho periferií definované rámcovou dohodou dle provozních potřeb zadavatele a všech jeho pracovišť. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek (viz čl. 5 zadávací dokumentace) probíhat v souladu s § 132 odst. 4 zákona formou jednotlivých zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.09.2022