Veřená zakázka

Rámcová dohoda na dodávku spotřebního materiálu pro tiskárny OKI na roky 2022 - 2024

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Spotřební materiál
Spotřební materiál ->  IT
CPV kódy:
30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení OKI, a to nových, originálních a nerepasovaných tonerů a válců pro tisková zařízení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace - Technická a cenová specifikace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, jejímž předmětem plnění bude úprava podmínek při zajištění dodávek zboží. Plnění vyplývající z Rámcové dohody bude realizováno na základě dílčích objednávek v průběhu trvání Rámcové dohody v rozsahu požadavků zadavatele a v souladu s jeho rozpočtovými možnostmi. Dodávky předmětu plnění tak budou uskutečňovány dle skutečné aktuální potřeby a finančních možností zadavatele. Fakturace a placení bude prováděno podle skutečně realizovaných dodávek zboží

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.08.2022