Veřená zakázka

Rámcová dohoda na dodávku spotřebního materiálu ICT pro Nejvyšší správní soud na období 2022 - 2023

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Spotřební materiál
Spotřební materiál ->  IT
Spotřební materiál ->  Kancelář
CPV kódy:
30124000-4 - Části a příslušenství kancelářských strojů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávku spotřebního materiálu ICT pro Nejvyšší správní soud na období 2022 - 2023. Přehled nejpoužívanějšího spotřebního materiálu je uveden v Příloze č. 2 výzvy. Vybraný uchazeč garantuje dodání předmětu zakázky v režimu tzv. „Náhradního plnění“ podle § 81 odst. 2, písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, v předpokládané výši dle odst. 5 Výzvy. Zadávací dokumentaci tvoří návrh Rámcové dohody - viz Příloha č. 1 výzvy a Specifikace spotřebního materiálu ICT – viz Příloha č. 2 výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.05.2022