Veřená zakázka

"Místní energetická koncepce obce Vladislav"

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Kraj Vysočina
Kategorie:
Energie
Energie ->  Elektřina a plyn
Energie ->  EPC
Energie ->  Ostatní
CPV kódy:
71314000-2 - Energetické a související služby,
71314100-3 - Služby v oblasti elektrické energie
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování místní energetické koncepce pro území obce Vladislav (dále jako „MEK“). MEK bude pro obec nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě obce. Výstupem akce bude dokument, podle něhož bude obec postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v dané lokalitě a podle kterého se bude řídit při dílčích řešeních energetických témat. Základem MEK bude analýza současného stavu energetické situace, tzn. vytvoření přehledu všech lokálních zdrojů energie, detailní zmapování spotřeby energie na daném území a sestavení energetické bilance. V návaznosti na tento rozbor bude zpracován soubor možných řešení s důrazem na oblasti, které mohou být obcí ovlivněny. Dále bude sestaven akční plán s návrhem optimálního řešení tak, aby se obec mohla adekvátně rozhodovat v energetických záležitostech.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  19.07.2024