Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Půdní vestavba učebny PC a přístavba výtahu ZŠ v Horním Jiřetíně


Kategorie

Opravy, revize a servisStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Ústecký kraj

Popis:
Jedná se o stávající zděný objekt základní školy. Původní část budovy č.p. 126 byla postavena již v roce 1831 jako škola o dvou třídách. Přístavba byla dokončena v roce 1899. Počátkem let 1960 byla dokončena přístavba dvou učeben (severozápadní křídlo).

Ve 3.NP objektu ZŠ (nevyužívané půdní prostory) bude zrealizována učebna výpočetní techniky a kabinet výpočetní techniky. Dále bude realizován kabinet jazyků ve stávajícím prostoru skladu, nástupní chodba do výtahu a chodba k únikovému požárnímu schodišti. Vstup do prostor bude po nově realizovaném schodišti z 2.NP. Nástup na schodiště bude ze stávající chodby 2.NP. Původní schodiště je dřevěné, úzké a strmé, nevyhovující novým potřebám a požadavkům. Bude nutné v souvislosti s realizací schodiště dispozičně upravit prostory kanceláří školy ve 2.NP tak, aby nové schodiště mohlo být prostorově provedeno v souladu s ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy.

V rámci stavebních úprav bude realizována přístavba fasádního výtahu o 3 stanicích. Nástup do 1. stanice bude v úrovni 1. NP. Bezbariérovost přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu bude zajištěna přístupem přes zadní vstup do objektu, ze severovýchodního průčelí, kde je stávající zajištění bezbariérového přístupu. Na této trase bude nutné provést vyrovnání stupně 100 mm, který je na vstupu do školní chodby 1. NP. Požadovaný maximální výškový rozdíl 20 mm je možné zajistit mobilní rampou o délce 1150 mm.

Podrobnější informace o předmětu plnění jsou obsaženy v přílohách č. 3 (neoceněný výkaz výměr) a č. 4 (projektová dokumentace).

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 04.01.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 25.01.2019 (13:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.