Veřená zakázka

PS SUŠICE - REKONSTRUKCE

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45454100-5 - Rekonstrukce budov
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je změna dokončené stavby v areálu PS Sušice, Nádražní 1298, Sušice, na pozemcích p.č. 1926/3, st. p.č. 3157, p.č. 1926/6, p.č. 2390/10, p.č. 2669, p.č. 2671, to vše v k.ú. 759601, Sušice nad Otavou. Stavba spočívá v přístavbě věže na sušení hadic a prostor náhradního zdroje ke stávajícímu objektu, ve stavebních úpravách stávajícího objektu, které zahrnují zateplení stávajícího objektu a změnu účelu užívání, která je podmíněna provedením dispozičních úprav a nových rozvodů včetně areálových rozvodů. Doplňkovou stavbou je stavba zastřešení manipulační plochy, nádrže na pohonné hmoty s jímkou, retenční nádrž a vsakovací galerie, výstavba a oprava souvisejících zpevněných ploch a svařovaná konstrukce montážní rampy pro úpravu nákladních vozidel. Dalšími objekty je zejména nové oplocení včetně vjezdové brány a vstupní branky a přepad z vsakovací galerie do řeky Otavy. Vše bude prováděno dle projektové dokumentace „PS Sušice – rekonstrukce“, zhotovitel - Remiuma s.r.o. Praha, Ing. Vychodil (příloha č. 1 zadávacích podmínek).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.01.2022