Veřená zakázka

Obnova místních komunikací Ve Dvoře a Pod Lípou

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je oprava dvou místních komunikací v rámci ulic Ve Dvoře a Pod Lípou v obci Vřesina (okr. Ostrava-město).
Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v technické dokumentaci, která tvoří přílohu č. 3 Výzvy.
Součástí předmětu plnění je i zhotovení dokumentace skutečného provedení.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i práce v této Výzvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci
a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je účastník povinen zahrnout do své nabídkové ceny.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.05.2024