Veřená zakázka

PS 0547 – Oprava požární nádrže

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45400000-1 - Práce při dokončování budov
Popis:

Jedná se o opravy požárních nádrží SO 103, SO 104 a SO 105 v MS Květná. Nádrže jsou využívány jako zdroj vody pro VHJ. Na SO 103 půdorysného rozměru 10 x 6 m, hloubky 2,5 m bude provedeno odbourání poškozené koruny žb stěn výšky cca 10 cm a stěny budou nově dobetonovány žb třídy C 20/25. Poškozená výztuž odbourané části stěn bude odstraněna a doplněna výztuží novou, ocel 10216, řádně provázanou se stávající. Stávající izolace nádrže bude odstraněna, budou otlučeny odulé omítky stěn a provedeno očištění povrchů tlakovou vodou. Očištěné povrchy budou opatřeny novou omítkou a potěrem a bude proveden dvojitý asfaltový nátěr. Bude provedeno položení 5 ks stávajících panelů a 3 ks novách panelů, jeden z nich s otvorem pro vlez 600 x 600 mm, položení geotextílie pevnost1 15 kN/m. Po osazení plastového poklopu s nástavcem bude proveden přísyp panelů v tl. 30 cm. Na SO 104 a SO 105 bude provedena demontáž po 1 ks stávajících panelů, osazen po1 ks nových panelů s otvorem pro plastový poklop s nástavcem a provedeno doplnění přísypu. Demontované stávající panely budou použity na SO 103. V cenách budou započteny také náklady na pomocné konstrukce pro práce ve výškách (lešení, žebřík). Pracovní postupy a materiály budou odsouhlaseny s objednatelem před započetím prací. Součástí prací bude rovněž odvoz a uložení všech vybouraných hmot na skládku. Kovový materiál zůstane v majetku PS a bude přepraven na skládku PS v areálu do 2km.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.04.2021