Veřená zakázka

PS 0547 – Oprava podlahové krytiny

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
45432100-5 - Pokládka podlah a podlahových krytin
Popis:

Bude opravena podlahová krytina z PVC v učebně č. 311 (rozměr 13,1x7,25m) na budově č. 06. Bude odstraněna opotřebovaná podlahová krytina a sokl z dřevěných lišt. Stávající betonový podklad bude broušením zbaven nerovností. Praskliny a spáry budou vyspraveny. Nové PVC bude nalepeno na očištěný vyrovnaný podklad s penetrací a samonivelační stěrkou. PVC bude mít minimálně tyto technické vlastnosti - zátěžová třída 34, celková tl. 2 mm, nášlapná vrstva tl. 0,7 mm. Dřevěný sokl bude očištěn a osazen zpět po obvodu místnosti. Stěny a stropy budou vymalovány malbou bílou dvojnásobnou dobře otěruvzdornou s minimální bělostí 82%. Drobné praskliny budou zatmeleny akrylátovým tmelem. V cenách budou započteny také náklady na pomocné konstrukce pro práce ve výškách (lešení, žebřík). Výběr podlahové krytiny a pracovní postupy budou před započetím prací odsouhlaseny objednatelem. Plochy ve výkazu výměr jsou uvedeny přesně, prořez PVC je nutno zakalkulovat do ceny. Součástí prací bude rovněž stěhování nábytku, zakrývání, odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku a provedení závěrečného kompletního (čistého) úklidu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.04.2021