Veřená zakázka

PS 0514 – Oprava izolace budovy – b.č. 17, kasárna Těchonín

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45216200-6 - Stavební úpravy vojenských objektů a zařízení
Popis:

Jedná se o opravu izolace budovy v rozsahu: - rozebrání dlažby betonové, odvodňovacího žlabu, zámkové dlažby - odstranění podkladních vrstev - hloubení rýh vč. zabezpečení výkopku pažením, odvoz výkopku a uložení na skládku + zabezpečení překopu pochozí deskou a výstražnou páskou - odstranění nopové svislé fólie + odstranění tepelné izolace stěn + lokální vyspravení stěn cementovou maltou + nová izolace z tekuté lepenky + izolace základů EPS perimetr do lepidla a perlinky + nadzemní část izolace opatřena mozaikovou akrylátovou stěrkou - řezání asfaltového krytu + odstranění živice a podkladových vrstev - betonový práh včetně podsypu pro uložení drenážního potrubí + napojení drenážního systému na dešťovou kanalizaci + odvětrání systému zakončené koleno PVC 110 vč. mřížky se síťkou - drenážní potrubí chráněné geotextilií, systém ochrany izolace nopovou fólií (systémové řešení Fondaline Drain vč. ukončení lištou) - zásypové vrstvy rýhy + zpětné zadláždění okapového chodníku - rozebrání kamenných zídek venkovního schodiště vč. zákrytových desek, schodišťových stupňů, podesty z kamenné dlažby - vybourání žb desky pod schodištěm + opětovná betonáž desky tl. 120 mm vč. výztuže kari sítěmi 100/100/8/8 včetně provedení izolace 2 x natavené minerální izolační pásy - opětovná montáž schodišťových kamenných stupňů + dozdění odbourané části kamenných zídek + zpětné osazení kamenných zákrytových desek - dospárování zdiva, podesty a schodiště - odstranění beton. vrstvy pod zámkovou dlažbou + odstranění obrubníků + osazení obrubníků 100*10*25 cm do betonového lože + zpětná pokládka zámkové dlažby a betonové dlažby 50*50*6 cm - zpětná pokládka zámkové dlažby tl. 6 cm - likvidace SDK podhledu - zakrytí podlah a okna, otlučení vnitřní omítky + sanační omítka (prostřik, jádro, štuk) - nový SDK podhled - vnitřní výmalba - likvidace suti a závěrečný úklid

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.07.2022