Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

PS 0412 - MS Travčice - Oprava výměnou vrat, oprava podlahy, vymalování, oprava osvětlení v garáži VHJ a dílně


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmět plnění: 1./ SO č. 071 – hala Jeseník - Oprava podlahy, vymalování, oprava osvětlení v garáži VHJ a dílně: Jedná se o ocelovou montovanou konstrukci typu RD Jeseník se zateplenou vestavbou pro účely garáží hasičských kolových vozidel, skladu a dílny. Zhotovitel provede: a) Opravu betonové podlahy v prostoru garáží hasičské techniky a dílny. Zhotovitel provede opravu vnitřních podlah v prostoru garáží hasičské techniky a dílny, (nikoliv ve skladu): - broušením do hloubky 2 mm stávající betonové podlahy - odmaštění povrchu - vysátí prachových částic - penetrační epoxidový nátěr plněný křemičitým pískem - krycí jednonásobný dvousložkový nátěr pro průmyslové podlahy, barva na bázi polyuretanu vhodná pro garáže, např. https://svk-barvy.cz/natery-na-betonovou-podlahu/36-sps-barva-na-betonovou-podlahu-25l-8711429135328.html, nebo jiná barva shodných nebo lepších vlastností, a dále uzavírací jednonásobný nátěr toutéž barvou. - vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm, reflexní žlutá barva, (možno použít i samolepící plastové fólie jako čáry); b) Opravu osvětlení v garážích hasičské techniky a dílny Zhotovitel provede opravu osvětlení v prostoru garáží hasičské techniky a dílny, (nikoliv ve skladu), takto: - demontáž stávajících osvětlovacích těles a část (10m) vadného připojovacího kabelu v liště; - montáž nových osvětlovacích těles LED a části (10m) nového připojovacího kabelu v liště; - odborná prohlídka instalované elektroinstalace včetně vypracování revizní zprávy. c) Oprava výměnou oken v garážích hasičské techniky, skladu a dílny Bude provedena výměna stávajících oken v garážích hasičské techniky, skladu a dílny, takto: - zhotovitel provede vlastní přesné zaměření oken před jejich zadáním do výroby; - demontáž stávajících oken a venkovních parapetů; - montáž nových plastových oken 0,95 x 1,2 m do zdiva vždy po 4 kusech do jednoho stavebního otvoru o rozměru 3,7 x 1,2 m ve výškové úrovni 2,5 m nad podlahou. Z toho dvě krajní okna budou otevíratelná a výklopná pomocí ovládací páky s bowdenem upevněné 1,6 m nad úrovní podlahy. Otevíratelná okna budou opatřena sítí proti hmyzu. Dvě střední okna budou pevně zasklená. Všechna skla budou čirá, průhledná; - montáž venkovních parapetů rš 400 mm. d) Obnovení výmalby a nátěrů soklů v garážích hasičské techniky, dílny a skladu Zhotovitel provede obnovení výmalby a nátěrů soklů takto: - obroušení podkladů maleb a soklů na stěnách; - zakrytí podlah fólií PVC; - provedení akrylátové penetrace stěn a stropů pod malby a nátěry soklů; - dvojnásobný malířský nátěr za sucha dobře otěruvzdorný, barva bílá; - dvojnásobný nátěr soklů na štukovou omítku do výšky 2,0 m, barva pastelová středně sytá. 2./ SO č. 006 – sklad munice - Oprava nakládací rampy Jedná se o železobetonovou nakládací rampu budovy č. 006 s ocelovým zábradlím. Zhotovitel provede: a) Oprava betonové konstrukce nakládací rampy: - odsekání degradovaného betonu pilířů rampy; - hloubkovou penetraci poškozeného betonu; - reprofilaci poškozených pilířů cementovou sanační maltou do hl. 150 mm včetně opravy výztuže; - vyrovnávací stěrku betonových ploch pilířů tl. 3 mm; - dvojnásobný hydrofobní nátěr betonu. b) Opravu ocelového zábradlí nakládací rampy: - odřezáním kotev a návarků původního zábradlí; - montáž ocelového zábradlí o výšce 90 cm nad podlahou rampy. Konstrukce bude svařena z tenkostěnných ocelových uzavřených profilů, sloupky 80x40x2 mm, horní madlo 60x40x2 mm. Sloupky zábradlí budou upevněny ke každému ŽB pilíři rampy pomocí dvou navrtaných chemických kotev. V prostoru před nakládacími dveřmi bude osazen vyjímatelný sloupek a horní madlo zábradlí, (uchycení viz. systém lešení HAKI). Povrchová úprava konstrukce zábradlí bude provedena základním a krycím syntetickým nátěrem, odstín RAL 6024 - zelená tmavá. Sloupky u nakládacích vrat budou zvýrazněny nalepením fólie se žluto - černým šrafováním, (možno použít samolepící fólii). 3./ SO č. 005 – sklad munice - Oprava komunikace u skladu munice č.5 Jedná se o místní účelovou komunikaci s nízkým provozem. Zhotovitel provede: - odstraní stávající poškozenou pojízdnou vrstvu komunikace včetně vytěžení podsypu do hloubky 300 mm; - vytěžený materiál rovnoměrně rozprostře na nezpevněné ploše okolo komunikace ve vrstvě do 200 mm; - doplní podklad drceným kamenivem fr. 16 až 32 mm, tloušťky 110 mm, včetně zhutnění válcem; - pokládku silničních panelů do lože z drceného jemného kameniva tl. 40 mm. Na pokládku budou použity stávající již použité silniční ŽB panely 3000x1000x150 mm z vlastnictví objednavatele; - poškozené rohy již dříve použitých panelů a okraje navazující na vedlejší komunikaci budou dobetonovány betonovou směsí, tl. 150 mm.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 09.04.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.