Veřená zakázka

PS 0320 - Plzeň Lobzy - Oprava vnitřních prostor střelnice BT 2

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0320 - Plzeň Lobzy - Oprava vnitřních prostor střelnice BT 2“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů. Podrobná specifikace díla je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0320 - Plzeň Lobzy - Oprava vnitřních prostor střelnice BT 2“, s.č. N006/21/V00024819, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.10.2021