Veřená zakázka

PS 0110 - Jince Nová kasárna - Celková oprava II. NP budovy skladu

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je celková oprava místností II. NP, části suterénu, oprava vnějších nákladových ramp a zpevněných povrchů okolo budovy. V celém II. NP, části suterénu a na schodišti bude provedena výměna oken. Ve II. NP se provede kompletní výměna dveří včetně zárubní. Budou odstraněny zbytky přípojky parního topení. V suterénu se provede oprava betonové podlahy. Provede se oprava omítek stěn a vybílení vápnem stěna a stropů II. NP, schodišť a části místností suterénu. Vnitřní zařízení (osvětlovací tělesa, vypínače, zásuvky, hydranty, výplně otvorů) se před prováděním prací zakryjí. V rámci prací se provede oprava teracového povrchu vnitřních schodů, nátěr zábradlí a označení prvních a posledních stupňů schodišť. Vně budovy se provede oprava zdiva nákladových ramp a oprava schodišť na rampy. Hrany vnějších schodišť a nákladových ramp se označí bezpečnostním šrafováním. Provede se oprava střešní krytiny a klempířských prvků stříšek nad rampami. Ze spodní strany stříšek se odstraní omítka. Na severozápadní straně budovy se odstraní stávající dlažby, betony a odvodňovací žlab. Provede se úprava terénu, podkladní vrstvy, zámková dlažba a odvodňovací žlab tak, aby byl zabezpečen odtok srážkových vod od budovy. Odvodňovací žlab se výškově připojí na přilehlou komunikaci a kanalizaci. Součástí prací bude osazení nových rámů anglických dvorků. Na jihovýchodní straně se provede oprava okapového chodníku a úprava terénu. Na upravený terén se rozprostře ornice a založí trávník. Pracoviště bude vybaveno mobilním WC po celou dobu provádění prací. Před předáním prací bude proveden celkový úklid pracoviště. Práce budou prováděny v rozsahu výkazu výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.07.2022