Veřená zakázka

PS 0104 - Oprava tepelných čerpadel na budovách depozitářů ve VTM Lešany

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50511000-0 - Opravy a údržba čerpadel
Popis:

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „PS 0104 – Oprava tepelných čerpadel na budovách depozitářů ve VTM Lešany„, kterým se rozumí realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla- Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy tepelných čerpadel. Jedná opravu tepleného čerpadla Uniflair ERAH 0812A. Podrobná specifikace díla je obsažena v návrhu SoD č. 6440-0104-2024-035 včetně příloh, které jsou nedílnou součástí zadání výběrového řízení s. č. N 006/24/V000014204.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.06.2024