Veřená zakázka

PS 0014 - Oprava topení v hospodářské budově 006

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50720000-8 - Opravy a údržba ústředního topení
Popis:

1. Objednatel požaduje provedení opravy parního topného systému Hospodářské budovy č.006. 2. Požadované práce : - demontáž ventilů a odvaděčů kondenzátu - dodávka a montáž ventilů parního vytápění pro provozní stavy : teplota 260°C, tlak 1,05 MPa - dodávka a montáž odvaděčů kondenzátu pro provozní stavy : teplota 200°C, tlak 0,5 MPa - dodávka a montáž termostatu včetně přívodu, příslušenství a elektrického připojení - zpracování revizní zprávy elektro a výkresu skutečného připojení 3. Rozsah prací je specifikován v příloze č.2 – cenová nabídka. 4. Do cenové nabídky zahrne zhotovitel veškeré náklady na splnění zakázky, včetně úpravy připojovacího potrubí při případné jiné stavební délce nových ventilů a odvaděčů kondenzátu. Zhotovitel dodá a založí nejpozději v den předání pracoviště stavební deník. 5. Po podpisu smlouvy bude zhotovitelem vypracován přesný harmonogram provádění prací. Tento harmonogram musí být projednán s objednatelem a odsouhlasen. 6. Zhotovitel provede zakrytí podlahových krytin a vybavení místnost , aby nedošlo k jejich znečištění či poškození. 7. Zhotovitel provede úklid po ukončení prací a zajistí pořádek na přístupových cestách po celou dobu trvání akce, demontovaný materiál odveze a zlikviduje zhotovitel dle platných předpisů. 8. Práce budou prováděny dle ČSN s dodržením všech technologických postupů výrobce, s vynaložením odborné péče za dodržování všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce. 9. Zhotovitel po skončení zakázky předá zadavateli příslušné certifikáty a atesty použitých materiálů a výrobků, doklad o uložení odpadu. Podrobná specifikace díla je obsažena v návrhu SoD 6440-0014-2020-109 včetně příloh, které jsou nedílnou součástí zadání výběrového řízení s.č. N006/20/V00018588.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.08.2022