Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

PS 0004 - Kasárna Kbely - Oprava kapličky na základě restaurátorského průzkumu


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Rozsah oprav 1. Údaje o objektu Stavební památka-17.kaplička u poutní cesty Praha – Stará Boleslav, nazývaná Krupecká se nachází na parkovišti LM Kbely-v areálu kasáren Kbely, Mladoboleslavská 300, Praha 19- Kbely. Na parkoviště je volný přístup z ulice Mladoboleslavská. Cílem opravy – je provedení opravy (restaurování) stavební památky a zabezpečit ji proti působení negativních vlivů v budoucnu 2. Rozsah oprav Práce budou realizované po posouzení předložených podkladů, a to na základě Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, vydaného dne 8.2.2019, pod č.j.: MHMP 220198/2019 a sp. zn. S-MHMP 2102055/2018, a za podmínek stanovených Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha, pod č.j.: NPÚ - 311/2102055/2018 ze dne 18. 1. 2019 a podle restaurátorských záměrů: A - Restaurátorský průzkum a záměr obnova kamenných prvků, který zpracoval Milan Šturm, který je součástí přílohy č.1- Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je součástí zadávací dokumentace v ET NEN B - Restaurátorský průzkum a záměr na opláštění (oprava omítek), který zpracovala firma Avers, s.r.o., a je součástí přílohy č.1- Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je součástí zadávací dokumentace v ET NEN C - Restaurátorský průzkum a záměr omítkových a barevných vrstev, který zpracovala Martina Fořtíková, který je součástí přílohy č.1 Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je součástí zadávací dokumentace v ET NEN D - Rozhodnutí magistrátu hlavního města Prahy je součástí přílohy č.1. Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je součástí zadávací dokumentace v ET NEN Tyto restaurátorské průzkumy a záměry na provedení opravy 17. kaplička Krupecká byly posouzeny MHMP OPP v součinnosti s NPÚ ÚOP PR.a provedení navrhovaných prací v rozsahu předloženého restaurátorského záměru je přípustné za těchto stanovených podmínek: 1. Provedení vnější sanační omítky na celou kapličku na bázi metakaolinu NANOSAN a s tím spojené veškeré práce nebudou realizovány. 2. Bude vyhotovena závěrečná restaurátorská zpráva, která bude předána Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v hl. m. Praze v termínu do 30 dnů od převzetí díla. 3. Kamenné architektonické prvky budou opatřeny shodným vápenným nátěrem a ve stejném barevném odstínu jako omítka kaple. 4. Stříška kaple bude dle návrhu provedena a doplněna z nových kamenných bloků (pískovec), kdy bude zvážena možnost zakrytí olověným plechem. 5. Nápis v nice bude obnoven ve stávající podobě. 6. MHMP OPP a NPÚ ÚOP Praha požaduje oznámit začátek prací s tím, že bude vykonávat restaurátorský dohled Další bližší údaje o realizaci prací jsou uvedeny v příloze č.1.- Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je součástí zadávací dokumentace v ET NEN Jedná se o provedení prací v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 2- „Cenová nabídka“, která je součásti zadávací dokumentace v ET NEN

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 20.05.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.