Veřená zakázka

Provozní podpora k IS CICERO

Číslo ve věstníku:
Z2022-027515
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72261000-2 - Podpora programového vybavení
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provádět pro zadavatele plnění spočívající v poskytování: *Rozvoje systému, *Incident Managementu; a to dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 - Specifikace služeb návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a v rámci paušální ceny uvedené v čl. V odst. 1 návrhu smlouvy. Zadavatel je dále oprávněn nad rámec služeb podpory specifikovaný v čl. 2.1 zadávací dokumentace a v Příloze č. 1 návrhu smlouvy požadovat ad hoc služby, a to služby: *Change Managementu, *Konzultace Obsahová náplň služeb ad hoc je blíže specifikována v Příloze č. 1 návrhu smlouvy. Součástí plnění dodavatele dle návrhu smlouvy je zajištění provozu helpdesku prostřednictvím sw aplikace, umožňující objednateli zadávání požadavků na jednotlivé kategorie služeb. Detailní popis předmětu plnění této veřejné zakázky je podrobně vymezen v návrhu smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  18.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  19.08.2022