Veřená zakázka

Provoz systému ELZA, jeho servis, údržba, rozvoj a poskytování poradenských a konzultačních služeb

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72250000-2 - Systémové a podpůrné služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozování software ELZA pro Archiv KPR za dodržení minimálních technických parametrů uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace a jeho rozšíření o modul DSpace pro zpracování digitalizátů. Předmětem plnění zakázky je dále implementace a provozování software ELZA pro Archiv PH za dodržení minimálních technických parametrů uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace včetně modulu DSpace pro zpracování digitalizátů, a to od 1.7.2020 do 30.6.2024 (platí pro oba archivy), přičemž modul DSpace bude dodavatelem zprovozněn pro oba archivy do ostrého provozu od 1.7.2020. Předmětem veřejné zakázky je rovněž migrace stávajícího obsahu software ELZA, pokud bude potřeba. Předmětem veřejné zakázky je dále také poskytování služeb spočívajících v provozu, údržbě, technické podpoře, konzultačních a souvisejících poradenských služeb v rozsahu uvedeném v Zadávací dokumentaci k softwaru ELZA a dalším komponentám, které přímo i nepřímo souvisejí se softwarem ELZA (vše dále jen „programy“), a to od 1.7.2020 do 30.6.2024. Předmětem veřejné zakázky je také poskytování konzultační činnosti nad rámec uvedený v technické činnosti a rozvoj nových funkcionalit, a to po stanovenou dobu plnění, tj. od 1.7.2020 do 30.6.2024, max. však v rozsahu 200 hodin. Bude-li zadavatelem maximální rozsah konzultační činnosti vyčerpán před uplynutím doby plnění, po zbytek doby plnění již tuto činnost nebude dodavatel poskytovat. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Písemné výzvě a Zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.04.2020