Veřená zakázka

PROVOZ DIGITALIZAČNÍHO ŘETĚZCE NÁRODNÍHO FILMOVÉHO ARCHIVU 2023 - 2026

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
92100000-2 - Služby v oblasti filmu a videa
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provoz a údržba pracoviště na digitalizaci filmových pásů šíře 35mm a 16m na 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Provozem se rozumí zejména samotná digitalizace včetně barevných korekcí a následné dodání výsledného díla v multimediálním souborovém formátu. Údržbou se rozumí dohled nad celým digitalizačním řetězcem a řešení případných drobných vad, včetně dohledu nad případnými pracemi prováděnými třetí stranou. Podrobný popis vykonávaných činností je uveden v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.10.2023