Veřená zakázka

Provedení zákonných revizí a kalibrací výdejny APH BENCALOR

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50510000-3 - Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob
Popis:

Jedná se o nákup služby provedení revizí a kalibrací výdejny APH BENCALOR dle bližší specifikace ve Specifikaci zakázky této výzvy. Na službu požadujeme záruku v souladu s platnou legislativou, reklamace budou řešeny v prostorech zadavatele, dopravu k odstranění reklamované vady hradí zhotovitel. V případě technických dotazů, předání a převzetí majetku do/z opravy kontaktujte rtm. Tomáše Mládka tel.: 973 244 210, email: mladek.tom@seznam.cz Seznam prací a bližší specifikace viz Specifikace zakázky. Nabídka bez řádně vyplněné Specifikace zakázky a statutárním orgánem podepsané Objednávky na nákup služby nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Do Vaší celkové nabídkové ceny započítejte veškeré výdaje na službu, nabídnutá cena bude cenou konečnou. Součástí Vaší nabídky musí být též výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku ve formátu PDF, který nesmí být starší 90 dnů ke dni spuštění zakázky. Zakázka je brána vždy jako jeden celek, Vaše nabídka musí obsahovat všechny položky ze Specifikace zakázky, v případě neprovedení byť jediné položky je považována za neúplnou a uchazeč bude vyřazen. Přeprava do a z místa zhotovení bude realizována cestou zhotovitele. Dodání služby provést k VÚ 2120 Pardubice, Semtín 188, Pardubice, PSČ 530 02, v pracovních dnech v době Po-Čt 7:00-14:00, Pá 7:00-12:00. Termín provedení služby oznámit telefonicky předem. Doprava je na náklady zhotovitele. Pokud termín připadá na sobotu, neděli nebo svátek, počítá se jako nejzazší termín plnění následující pracovní den. V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena a vyhlášena znovu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.03.2020