Veřená zakázka

Provádění prostorové virucidní dezinfekce proti šíření koronaviru v budovách VŠB-TUO

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidOstatní
Správa a údržba, úklid ->  Úklid
CPV kódy:
90670000-4 - Dezinfekční a deratizační služby v městských a venkovských oblastech
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je realizace dezinfekční práce spočívající v interiérové, prostorové virucidní dezinfekci proti šíření koronaviru pro potřeby jednotlivých pracovišť zadavatele.
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy o dílo s jedním dodavatelem.
Na základě uzavřené rámcové smlouvy o dílo bude vybraný dodavatel pro zadavatele zajišťovat dezinfekční práce podle potřeb zadavatele po celou dobu trvání rámcové smlouvy o dílo, a to formou dílčích plnění, vždy na základě konkrétní písemné výzvy zadavatele (dílčí objednávky). Zadavatel si vyhrazuje právo zadávat jednotlivá dílčí plnění operativně dle aktuální potřeby a situace.
Zadavatel umožní zhotoviteli připojení k rozvodu teplé a studené vody a el energie. Náklady spojené s užíváním vody apod. hradí zadavatel a nebude požadovat po dodavateli jejich úhradu.
Dodavatel garantuje vykonávání činnosti osobami způsobilými k výkonu sjednaných prací a řádně proškolenými. K provedení prací bude zhotovitel používat vlastní certifikované prostředky, které budou odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice, včetně aplikace, a to dle zásad BOZP, PO a ekologických procesů. Materiál, práce, doprava a také ostatní pomůcky a náklady na pořízení těchto prostředků jsou zahrnuty v ceně, která bude tímto stanovena jako kompletní. Dodavatel také na vlastní náklady provede případnou likvidaci odpadů vzniklých vlastní činnosti.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.12.2020