Veřená zakázka

Provádění péče ve zvláště chráněném území Přírodní památka Šilheřovice z důvodu ochrany páchníka hnědého

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je obnovní zásah v evropsky významné lokalitě a přírodní památce Šilheřovice cílený na udržení a zlepšení podmínek pro dlouhodobou udržitelnost populace páchníka hnědého. Obnovního zásah spočívá v ošetření 468 ks starých dřevin (úprava korun, ořezy větví a umístění vazeb), výsadbě 223 ks nových dřevin vč. dokončovací péče o tyto nově vysázené dřeviny, odstranění keřových a stromových náletů a likvidaci ivazivní křídlatky (Reynoutria spp.), založení trávníků, zřízení broukovišť a instalaci informačních panelů. Evropsky významná lokalita a příprodní památka Šilheřovice se nachází na území obce Šilheřovice, kat. území Šilheřovice, přičemž zájmové území, v němž budou práce realizovány, zahrnuje 3 plochy nazvané Park, Okolí zámku a Alej B. Specifikace dotčených pozemků je uvedena v projektové dokumentaci. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.12.2020