Veřená zakázka

Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí

Číslo ve věstníku:
Z2021-041351
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
32300000-6 - Televizní a rozhlasové přijímače, zařízení pro nahrávání zvuku nebo videa nebo duplikační přístroje
Popis:

Předmětem zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému (dále také jen „VIS“) a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Součástí dodávky je rovněž integrace VIS na Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje (dále také jen „IVVS ZK“). Funkčnost napojení bude otestována. V rámci realizace veřejné zakázky zajistí vybraný dodavatel propojení digitálního rozhlasového varovného a vyrozumívacího systému města s digitálním přenosem na podružná vysílací pracoviště v jednotlivých místních částech s obousměrnou komunikací. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky dodávky a požadavky na její fungování jsou popsány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.11.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.12.2021