Veřená zakázka

Propofol – sdružený nákup III

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Spotřební materiál, léky
CPV kódy:
33600000-6 - Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
Popis:

Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření kupní smlouvy mezi jednotlivými zadavateli – osobami zúčastněnými na společném zadávání a dodavatelem na dodávky léčivých přípravků dle potřeb jednotlivých zadavatelů.

Specifikace zboží:
Léčivý přípravek s účinnou látkou propofol, ATC skupina N01AX10

Předpokládané množství odebíraného zboží za čtyři roky:
• viz příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Varianty nabídky:
Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídky.

V indikaci:
• dle platného SPC

Rozdělení veřejné zakázky na části:
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na 2 části.

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z uvedených částí, pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je:
• pro část č. 1: 7 705 000,- Kč bez DPH za 4 roky, tj. po dobu účinnosti kupní smlouvy.
• pro část č. 2: 836 000,- Kč bez DPH za 4 roky, tj. po dobu účinnosti kupní smlouvy.

Tato předpokládaná hodnota je stanovena jako maximálně přípustná nabídková cena po konání elektronické aukce.

Překročení této maximálně přípustné ceny, po konání elektronické aukce, je důvodem k vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.08.2024